Zakaz jazdy w Polsce

Poszczególne kraje właściwymi dla siebie przepisami regulują kwestie zakazu jazdy pojazdów ciężarowych. W Polsce obowiązującymi przepisami są zapisy uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 31 lipca 2007 roku w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 839).

Przewozy na Ukrainę, a odpoczynki dobowe i tygodniowe

Warto się zastanowić nad tym jaka konwencja przypada na przewozy z Polski na Ukrainę. W nawiązaniu do najnowszych przepisów warto zaznaczyć to, że przepis dotyczy się w dużej mierze konwencji AETR, w tym przypadku podmiotami odpowiadającymi za te dwie sprawy są obydwa państwa. Co należy rozumieć pod tym pojęciem. Kierowca zobowiązany jest do przestrzegania okresu odpoczynku określonego w stosownej umowie.

Kiedy można złożyć skargę na decyzję ITD?

Skargę na decyzję ITD można złożyć w sytuacji, w której przedsiębiorca w sposób zdecydowany się z nią nie zgadza. Zasady oraz procedury postępowania w takim wypadku są dokładnie opisane przez ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 roku, art. 3, § 2, pkt 1, 2 i 3, art. 52, § 1 i § 2, art. 58, § 6, art. 151 i art. 152 (Dz. U., nr 153, poz. 1270, ze zmianami).

Ceny niemieckich autostrad

Większość europejskich krajów wprowadziło opłaty za korzystanie z autostrad. W każdym kraju jednak opłaty te pobierane są w różny, charakterystyczny dla danego kraju sposób, są one także w różnej wysokości.

Giełda pojazdów

Giełdy transportowe z roku na rok cieszą się coraz większym powodzeniem wśród kierowców, którzy szybko zorientowali się, że udostępniane na nich ogłoszenia mogą być sposobem na zdobycie dodatkowego zarobku. Oczywiście ważne jest, aby jak najczęściej zapoznawać się z aktualnymi ofertami, ponieważ szybko znikają one z panelu. Warto zwrócić szczególną uwagę na datę ich realizacji. Na giełdach pojazdów każdy potencjalny kierowca może znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące kolejnych zleceń.

Zaświadczenia za czas postoju

Od 2 marca zmieniły się zasady dotyczące tachografów. Dzięki tym zmianom, firma transportowa, która działa na terenie Unii Europejskiej, nie jest już zobowiązana do tego, by wystawiać zaświadczenia dotyczące zajęć kierowcy w czasie wolnym od pracy. Trzeba jedynie wpisywać do tachografu np. informacje dotyczące tego, kiedy kierowca ma urlop. Zależnie od rodzaju tachografu, w jaki wyposażony jest pojazd, opisuje się tam okresy określane mianem – inna praca, okres gotowości, przerwa/odpoczynek.

Ceny paliwa w Belgii

Skuteczne wpływanie na ceny pali w danym kraju musi się odbywać na drodze odpowiednich reform i zmian w systemie podatkowym oraz prawnym. Dla wielu dystrybutorów paliwa kluczowe jest w tym miejscu ustalenie wysokości akcyzy na paliwa na odpowiedniej wysokości. Każdy klient stacji paliw tankując swój samochód płaci bowiem nie tylko hurtowemu dostawcy paliw i dystrybutorowi, ale także podatek dla swojego państwa, który może skutecznie determinować ostateczną wysokość cen pali w danym kraju.

Tygodniowe limity czasu prowadzenia pojazdów w UE

Czas pracy kierowców na terenie Unii Europejskiej jest określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego z 2006 roku. To rozporządzenie odnosi się do prowadzenia pojazdów wyposażonych w naczepę lub przyczepę, o łącznej masie, która przekracza 3,5 tony oraz do przewozów pasażerów, w samochodach dostosowanych do przewożenia powyżej dziewięciu osób, z kierowcą. Jeśli chodzi o maksymalny dzienny czas pracy dopuszczalny dla kierowcy, wynosi on 9 godzin. Jest jednak możliwość przedłużenia go do 10 godzin, pod warunkiem jednak, że nie częściej niż dwa razy w tygodniu będzie do tego dochodzić.

Zakazy jazdy w Niemczech

Polskie firmy zajmujące się spedycją bardzo często prowadzą swoją działalność poza granicami kraju. Głównie wiąże się to z koniecznością przetransportowania towarów pomiędzy krajami. Dla niektórych przedsiębiorców miejscem docelowym są Niemcy, a inni są zmuszeni, aby przejeżdżać przez teren naszych zachodnich sąsiadów. W obu przypadkach bardzo ważne jest, aby zapoznać się z przepisami drogowymi obowiązującymi na trasie.